Självservice

Norbergs Kommun

 

OBS! Vid byte av lösenord, måste det innehålla 8-10 tecken. Varav minst en versal och en siffra, samt inte använt tidigare.

 

 

Arbetstagare UtdataPlus  
Arbetsledare Förhandling

Blanketter Löneservice

Tillbaka